Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

SORUMLU KİM?

Adnan Güllüoğlu / İnsanların tümünü ilgilendiren salgın hastalıklar baş gösterdiğinde karar alma yetkisi olanlar ön yargılardan kurtulup, danışarak, akıl ve bilgiye sarılarak karar almak zorundadır. “Ben yaparım.” diyerek alınan her yanlış karar geriye dönüşü mümkün olmayan insan kaybına yol açacağı unutulmamalı. Corona salgınına karşı tüm insaları etkilediği için alınacak önlemlerde ayırım gözetmeden konunun uzmanları ile uyum içinde bir çalışma ortamının yaratılması salgın ile baş edebilmenin ön şartıdır. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Odası Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin, en az bunlar kadar önemli olan imkan ve olanaklarıyla Büyük Şehir Belediye yönetimlerinin dışlandığı bir anlayış ile Bilim Kurulu oluşturuldu.

Cuma günü otuz bir Büyük Şehir’de tedbirleri alınmadan iki saat öncesi duyurularak bu kurul iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı.Dağıtılacağı söylenen, ancak şanslı bir kesime ulaşan kolonya ve maske dağıtımından nasibini alamayanlar doğal olarak ihtiyaçlarının karşılanamayacağı inancı ile korunma kurallarını hiçe sayarak marketlere akın ettiler.Böylece yasak öncesi evinden çıkmayanlarında virüs ile karşılaşmasını sağlayan yaratıldı.

“Ben Merkezci” yönetim anlayışında bir göreve atama yapılacağında liyakat ölçü olarak ele alınmaz.Lidere bağlılık ve liderin aldığı her karara, bilim dışı olsa bile uymak şarttır.Yönetim anlayışı emir-komuta zinciri ile işler ve lider hata yapsa bile hatayı üstlenmek görevdir.İrade lidere teslim edildiği için aklı olsada kullanmaya gerek yoktur. Bu yönetimlerde yapılan hatayı üstlenip yüklenecek fedaide kolay bulunur.

Lidere gösterilen sadakat ile ilan edilen yasağın yarattığı sonuçlar İç İşleri Bakanı tarafından “Sorumlusu benim.” diyerek üstlenildi ama kabul görmedi.Eksik yönleri ile, tedbirleri alınmadan sokağa çıkma yasağının uygulanabilir olmadığı,yaratacağı etkiler ile daha vahim sonuçlara yol açacağı yasak öncesi söylenip istifa edilseydi belki önceki uygulamalara rağmen saygın olabilirdi.Yasak bitti, istifa kabul edilmedi. Peki, ileriki günlerde ortaya çıkacak olan sokağa çıkma yasağın neden olduğu yeni salgınların ve vahim sonuçlarının SORUMLUSU KİM? A. Güllüoğlu 13.Nisan.2020

Adnan Güllüoğlu
Adnan Güllüoğlu
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

twelve − ten =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla