Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

TC Antiemperyalist Mi?


Hasan Dere / Merkezde güçlü, kırsal kesimde görece bağımsız ve esas olarak üretici halklardan sağlanan taşınabilir zenginliğin (vergi/haraç) üzerinde ayakta duran Feodal düzen yıkılınca; taşınabilen sermayenin sahiplerinin dönüşümüyle Burjuva sınıfı ortaya çıktı. Bu sınıfın temel özeliği artık, arazilerin alışagelmiş tahıl ve hayvancılığın meraları olarak değil, piyasanın talep ettiği malı üretmek satın alınması idi. Sistemin özü özel mülkiyet ve bu mülkiyet sayesinde edinilen servetin meta (emtia/ürün) ve para (sermaye) biçiminde dolaşımından ibaretti. Üretim için fabrika, işçi, pazar ve ortak dil gerekli idi. Bu da hem sermayenin millileşmesine hem de milletlerin oluşumuna yol açtı.

Karl Marks/Friedrich Engels yaşadıkları bu dönemi tahlil ederek, sisteme sermaye manasına gelen kapitalizm denmesini temellendirdiler. Kapital, Latince ‘Baş, başkent, bölüm’ manasında kullanılan caput, capitis sözünden türetimiş ve sermaye yani baş para (anapara) anlamına evrilmiştir.

Malın iç pazar sınırlarını zorlamasının ve sınırsız üretimin iç Hammade kaynaklarını tüketmesi, dışa açılım ve dolayısıyla diğer ülkeleri etkilemeyi zorunlu kıldı. Emperyalizm sözü de Latince  imperare yani egemenlik/hükümranlık sözünden türetilmiştir.

Yukarıdaki tanıma bakarsak Osmanlı devleti feodal bir devletti. Merkezde güçlü ve kırsalda haraç alarak safahatını sürdüren bir yapı.
Ancak Osmanlı kendine özgü bir feodal yapıydı, çünkü o kadar merkezi idi ki, taşınabilir zenginliğe sahip sınıfların oluşumuna ve sermayeyi meta üretimine dönüştürmeye izin vermiyordu. Buna rağmen, tıpkı kapitalistlerin, Hammade ve pazar bulmak üzere uzak devletlere saldırmaları gibi durmadan, haraç aldıkları alanları genişletmeye çalışıyordu.
Diğer yandan içeride sistemden hoşnut olmayan milletlerin ve askerlerin isyanlarıyla uğraşıyordu. Bu isyanları bastırmak üzere, Avrupa’nın yıldızı parlayan Almanya’sından (Dönemdeki adıyla Avusturya/Macaristan İmparatorluğu -kısa süre sonra Alman İmparatorluğu-) askeri yardım alıyordu.

Osmanlı ve paşaları antiemperyalist değil, aksine yükselen emperyalist devlet Almanya ile ittifak halinde dünyayı paylaşmak üzere savaşa girdi, ancak yenildi. Yerine galip emperyalistlerle (Büyük Britanya, Fransa ve İtalya) işbirliğini seçen Osmanlı paşaları eliyle TC denen devlet kururdu.

Emperyalizmin amacı bir devleti yok etmek ve tarihten silmek değildir. Amaç, emperyalizm tanımı gereği yeni pazarlar ve Hammade kaynakları bulmaktır. Dolayısıyla galip emperyalist devletler, TC yetkililerinin sunduğu gibi TC’yı yok etmemiş, aksine, kendilerine pazar ve Hammade alanı olarak bağımlı halde, yeniden örgütlemişlerdir.

Buradan bir antiemperyalistlik türetmek sadece hokkabazlıktır. Gerçekle ilgisi yoktur. Çünkü, o dönemin galip emperyalist devletlerinin desteğini alamayan bir yönetimin, devlet biçiminde örgütlenmesi mümkün değildir. En canlı örneği, ince bir diplomasi yerine, İngilizlere karşı sert bir direnişi seçen Şeyh Mahmut Berzenci ve Kürtlerdir. İngilizlere karşı savaştıkları için bırakın devlet olmayı ülkelerini dahi kaybettiler.

Mustafa Kemal önderliğindeki Osmanlı paşaları savaş yerine anlaşmayı tercih ederek başarı kazandılar.

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner
3 Yorum
 1. Simko Engizek diyor

  Kürdleri kandırarak TC’yi kuruyorsun.

  Madem hepsini kovdun.

  Kuzey ve Batı Kürdistan’da (Maraş ve Sivas’ın doğusu gerçekten Rojava) İtalyanları ve Fransızları kovan Kürdler!!!
  Rojava dedikleri Kürdistan aslında Güneybatı Kürdistan.
  Coğrafya dersi de vermek lazım bizim Kürdlere!!!

  Yıl 1923:

  Akıl mantık var!!!

  Hepsini kovdun-Muhacir Türkler ile Kürdler kaldı,niye kurmuyorsun Devletini???

  Temel sual şu:

  Sen İsviçre Lozan kentinde niye İngilizler ile masaya oturuyorsun?

  Ve Misto Kutik oraya gitmiyor.

  Kimi gönderiyor???????

  Bir numaralı adamını ve soydaşını:

  Hahambaşı Haim Nahum!!!

  Ve bir gerçek Türk orada olsun diye İsmet İnönü de orada!!!
  Sonra geri dönüş’de Ben Türk değilim” diyen İsmet İnönü!!!Makedon dönmesi İsmet!!!

  İsmet hem sağır hem İngilizce bilmiyor.
  Yanında satılmış Kürdler de var!!!

  Tek ingilizce bilen Misto’nun soydaşı Hahambaşı Haim Nahum!!!

  Patron İngiltere-taşeron Misto Kutik takımı!!!

  Samsun’da İngilizler ile anlaşan Misto İngiltere ajanı!!!

  Görevi:Osmanlıyı dağıtmak,Batı’ya TC taşeron Devlet kurmak,Avrupalı millet oluşturmak,kendi dinini yaymak!!!
  Kim karşı çıkarsa,as,kes ve vur!!!

  Kimdi bu???

  Namuslu Kürdler!!!

  Dirok derew na dizane!!!

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
 2. Simko Engizek diyor

  Ulusal Düşmanımız Misto Kutik 1919 yılına kadar piyasada yoktu.

  TC’nin asıl mimarı Talat’dır!!!

  TC’yi anlamak ve çözmek için 1908 Selanik İttihad ve Terakki Çetesini okumak lazım!!!

  Yani Talat,Enver ve Cemal!

  Tek bir Türk yok aralarında.

  Talat Bulgar dönme kavurması
  Enver Arnavut dönmesi
  Hasan Cemal’ın Dedesi Cemal Çerkez

  Üçü de yiğit Ermeniler tarafından infaz edildi!!!

  1918 yılında İstanbul ve Anadolu’yu terk etmek mecburiyetinde kaldılar,çünkü Osmanlı 1919’den itibaren bunları yakalasa,idam ettirecek.

  Soykırım” kelimesi Dünya Kitaplarına 1915 yılında Ermeni ve Süryani Soykırımı ile girdi!

  1919 yılında Talat Mustafa Kemal’e davasını yükledi.
  Bu Selanikli Kryptocehu Irkçısı Samsun’da İngilizler ile anlaştı ve yol o yol.

  Talat ile Misto Kutik arasında fark şu:

  Talat yeni kurulacak Türkiyesinde Dönme Muhacir Türkleri ile Kürdleri bir Türk İslam Ümmet sentezinde birleştirecekti!!!
  Onun için Rum,Ermeni,Süryani ve Ezidiler Anadolu ve Kuzey Kürdistan’da yok edilmeliydi!!!
  Ve yaptı-kiminle?

  Satılmış Kürd aşiretler ile.
  Mesela Ahmet Türk’ün aşireti!!!
  Soyadını niye Türk koydular???
  Deniz Baykal’ın Rakı masasında dostu!!!

  Misto Kutik Kürdleri din üzeri kandırdı!

  Tek bir cümle kurdu:

  Ermeniler geri gelecek ve toprağınıza Ermenistan kurulacak!”

  İşte görüyorsun Hevalno:

  Nasıl eski cirano ve kirivo’yu birbirine kırdırıyor Kemalizm.

  Kürdler sayesinde TC kuruldu.

  Misto Kutik dost bildiler.Ümmetin bir parçası bildiler.

  Fakat 1915’de benim Kirveme yapılan Soykırım 1923’den Lozan dümeninden sonra ve itibaren benim Halkım öyle bir kazık ve süngür yedi ki!
  Yer yerinde oynadı!!!

  Amed Dağ Kapıda İdam sehpalar kuruldu 1925-Dedem Şeyh Said ve Doktor Fuadlar asıldı!Kürdistan başkentinde!!!

  1921 yılında Qoçgiri var-Misto Kutik oraya Topal Osman’ı gönderdi.
  Giresun Gürcü cellat ve canisi.

  Meşhur bir sözü var:

  Ben İzmir’de Rum çocukların kafasını Denize şutladım.”

  Misto Kutik sadece bir Irkçı değil,aynı zamanda yeminli İslam düşmanı.

  Kürdün Ana damarından birisi olan İslam ile Kürde kendi mezarını kazdırdı!!!

  Gülme komşuna,gelir başına.

  Kürdün ağlamaya ve sızlamaya hakkı yok.
  Ne yapmışsa,kendine yaptı!!!

  İhanetçileri derhal infaz etmediği için 2021 yılında halen bela ve musibet bizimle oynuyor!!!

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
 3. Simko Engizek diyor

  Ulusal Düşmanımız Mustafa Kemal’ın işi Kuzey Kürdistan’da bitti!!!
  Kemalizm’i yaşatmak isteyenler belli!!!

  Özellikle Kürdistan Dağında olan Sabiha Gökçen prototipi,Kılıçdaroğlu’ya Dayı diyen ve utanmadan küstah küstah Tunceli ürünü olan Kryptokemalist Bese Hozat’dır!!!

  Bu şeytan ruhlu Kemalist avratın cümlesi

  3.Nisan 2021

  Geleceğin Türkiye’si faşist iktidarın 2023 devleti değil, Demokratik Ulus Türkiye’sidir.”

  Bu cümle bizim dava ve tüzüğümüzde tek başına İdamlık!!!

  Çizgi ve Tüzük net!!!

  Bese Hozat için Mustafa Kemal bir Ata’dır!!!
  Bese Hozat’ın hayalı Ankara’ya gelmek,And içmek ve Dayısı Mustafa Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çilingir Sofrasına ve masasına Rakı şişesi ikram etmek!!!
  O masada oturanlar da Mustafa Kemal Karasu,Deniz Baykal ve Ahmet Türk!!!

  Peki bunu kimden öğrendi???

  İşte ne demişler:

  Masi baştan kokar!”

  Bu mijar üzeri çok şey yazılır.
  Aslında bir kitap yazmam lazım.

  600 sayfalık!!!

  Adı da hazır:

  Paşa yöresi Urfa’dan İmralı’ya gelen Kürdistan kazığı ve Kemalizm Aşkı”

  Bakın Arkadaşlar

  şüphe etmeyen hakikatı bulamaz.”

  Bu Almanların en büyük düşünür ve aydın insanın sözü-Johann Wolfgang von Goethe!!!

  Kimin gözü,rüyası,imanı ve kıblesi İmralı Adasında diyorsa,o bir numaralı Kemalist ve Kürdistan düşmanı!!!

  İmralı Tezleri yutan Anıtkabir’e takla atarak,sevincinden ağlayarak ve heyecanından TC Bayrağı sallayarak koşan hain ve düşkün BİT ve MİT’dir!!!

  Bizim büyüğümüz Ehmedi Xani

  Mem u Zin destanı yazdı!!!

  Meme Alan u Zine Botan

  Bir de Beko Evan var:

  Bugünün Beko Evan’ı be guman Abdullah ve Osman Öcalan artı İbo Tatlıses şarkıları!!!

  ... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

  Loading spinner
Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

two × five =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla