Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

TC Elitlerinin Kürt Kartı


Hasan DERE / Komşu veya güçlü devletlerin Orta Doğu siyasetlerini anlatırken sıklıkla bu tabire baş vururulur
İlkin belirtelim ki böyle iğrenç bir tabire tenezzül etmek, bir topluma saygısızlıktan öte insan haklarına bir saldırdır.
Çünkü bir soruna nereden ve nasıl baktığınız, sorun karşısında durduğunuz sathı (safı) da belirler!

Günümüz insanlığı bırakın bir insan topluluğuna hayvan haklarına dahi saygı gösterilmesinden söz ederken, sayılarına bakılmaksızın bir insan topluluğunu poker kağıdı biçiminde betimlemek, sömürgeci karaktere işaret eder!

Ülkelerinde dört sömürgeci devlet tarafından esir edilmiş bir topluluğun, varlık ve bağımsızlık mücadelesi vermesi, dünyaca kabul edilmiş bir hakkın, Ulusların Kendi Kaderlerini Tahin Hakkı’nın (UKTH) kullanılmasından ibarettir.
Kendi iradelerinden bağımsız olarak bu mücadele gücünden, bir sömürgeci devletin diğer sömürgeci devleti zor durumda bırakmak için yararlanması ne Kürtlerin tercihidir, ne bir suçtur, ne de kullanılma işaretidir.
Kürt Kartı tabiri, Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesini bayağılaştırmak için kullanımı bilinçle tercih edilen bir tanımdır.
Her kim ki bu tabiri kullanıyorsa, niyeti ne olursa olsun, Kürt düşmanı bir ırkçılık sergilemiş olur. Kürtlerin bağımsızlık mücadelesini ‘Kart’ seviyesinde ele almak  sömürgeci literatür tercihidir. Bu tabiri kullanan elit (Okumuş, Aydın), sömürgeci devletine düşünce hizmeti üreten eğitimli elemandır.

Örnek olarak, uluslararası saldırıya maruz kalan Esad, diğer sömürgecileri (İran ve TC’yi) zorda bırakacak bir savaş taktiğiyle, devletinin sınırları içinde işgal altında tutuğu Kürdistan-Rojeva ülkesinden geri çekildi. Kürtler de burada yöresel bir iktidar kurmak üzere bu çekilmeden yararlandılar.

Şu satırların yazarı yukarıdaki son paragrafta durumu “yaralanmak” tabiriyle izah etti. Esat’ın taktiğini de bir “savaş taktiği” olarak ele aldı. “Kart” tabiri yerine savaş taktiği sözcüklerini tercihimiz, bizim, Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesi safında durduğumuzu belirler!
Kürt dostu biri meseleyi ele alırken Kürdistan bağımsızlık mücadelesini yüceltici dile önem verirken; sömürgeci düşünceye sahip olan elit, kendi devletinin ali menfaatleri çizgisinde ele alır.
Sömürgeci ise, Kürdistan ülkesinin ve milletinin varlığını kabul etmediği için, Kürtleri sadece kullanılacak gereç terekesinde göstermeye gayret eder.

Elit, sömürgeci devlinin yaklaşımını esas alan bir literatürde ısrar ediyorsa otomatik olarak sömürgeciliğin safında konumlanmış olur.
Çünkü…
Elitin zikri neyse fikri de odur,

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

sixteen − 5 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla