Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

TC. Solu Neden Sağırdır

Hasan Dere //  TC solu çok su kaldıran bir konudur. Ama kısa bir yazıda bazı şeylere temas etmek mümkündür.

Sözde ‘SOL’ bir gazetenin genel yayın yönetmeni olan uzak akrabama ‘M Kemal Hareketi’nin işgalci devletlerle yaptığı tek bir muhabere göster, emperyalizme karşı olduğunu kabul edeyim.’ dedim. Yunanlılara karşı verdiği savaşları işaret etti. Oysa Yunanlılar bölgenin yerli halklarıydı. Yerli halka karşı yürütülen savaşlara ‘Antiemperyalist’ veya ‘Kurtuluş savaşı’ değil sömürgeci işgal savaşları denir. Ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, yenik Osmanlı artığı birkaç paşa, Yunanlıların arkasında İngilizler bulunsaydı yenebilir miydi hiç?

Oksimoron tezlerle üste çıkmak yerine tarihi olgulara bakmak gerekmez mi? Sormazlar mı adama; işgalci kuvvetler denen İngiliz, Fransız ve İtalyanlar M Kemal ile savaşmadan bölgeyi terk edeceklerdi ise neden işgal ettiler?
İngilizler asıl olarak vize, görev belgesi, para ve silah ile M Kemal hareketini desteklediler.
Hatta Kurd ulusal direnişlerini bastırmasında da önemli destek sundular.
Dağılmış ordu Dersim’i bombalayan uçakları kısa sürede nereden temin etti?
Bu sorulara doyurucu yanıt hala yok. Kanıt göstermeden M Kemal hareketini emperyalizme karşı ilan etmek kolaycılıktır.

Kurd, Yunan, Pontus, Ermeni halkların kalıtlarını devlet, başta Arnavutlar olmak üzere Çerkez gibi Kafkas kökenli birçok halka ‘Türk’lüğün rüşveti olarak verdi. Dolayısıyla farklı ana dilleri bulunan bu topluluk mensupları her koşulda devletin yanında saf tutular.
Perinçek, Belge, Çandar, Altan, Nesin bilmem daha kimler… (Kimi devletin savcısının, kimi mutasarrıfının, kimi paşasının oğlu veya torunu…) Önderi bunlar olan halkın solda ne işi olabilir?
Sol neydi?
Sol, ezilenlerin zulme karşı direnişidir ve bu direnişe dair bilgilerin (teori) toplamıdır.
Yahu, devlet bu ailelerindir zaten, daha doğrusu devletin ihya ettiği aileler bunlar. Bunlar bir haksızlık sonucu toplumdan gasp edilen zenginliklerle rahata ermiş insanlar. Bunlardan solcu olur mu?
Başkalarının emekleri üzerinde düzen kuranlar, mazlum halkların yanında durular mı hiç?
Tabi ki Ermeni katliamını inkar edecek, Yunanlıyı düşman bilecek, Kurd’e karşı devletinin yanında saf tutacak…
Ne bekliyordunuz?

Düzen partileri sağcı olan halka hitap eden milliyetçi, mukaddesatçı cepheler kurup HDP’i dışladılar.
Bunda şaşacak ne var?

Demokrasi dediğiniz lafla olmaz. Demokrasi zenginlikten yoksunlara pay vermeyi gerektirir. Batı’da bu paylaşım göze alındığı için demokrasi vardır. Yani el konulan zenginliklerin, eski sahipleriyle biraz paylaşması gerek. Bunu yapmayacaklarına göre demokrasi hayal olarak kalmaya devam edecek.
Hele hele “Aldığınız mallarımız ananızın sütü 

gibi size helal olsun!” manasına gelen ‘ORTAK VATAN’ ve ‘TÜRKİYELİLİK’ gibi projelerle demokrasinin d’si gelmez. Demokrasi için kavgayı sürdürmezseniz kimse size demokrasi vermez! Batı’da az mı kavga oldu sanıyorsunuz?

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

three × 4 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla