Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

‘Türkler’-Kurdler Benzerlikler Ayrılıklar

 

 

Geçenlerde T24 gazetesi yazarlarından Metin Münir turkiyede-neden-saray-yok başlıklı bir yazı yazdı. O makalenin de okunmasında yarar vardır çünkü bu notların yazılmasında itenek olmuştur.

Yıllar önce TC devletinde yetişmiş ender bilim adamlardan birinin bir makalesini okumuştum. İdris Küçükömer. O dönemde liseli kültürüyle alıntı yapmak veya makalenin hangi eserinden alıntı olduğunu kayıt altına almak aklıma gelmemişti. Aklımdan çıkmayan çok değerli tespitleri vardı.
Osmanlı devletini tahlil edip, adına ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı) dediği ekonomik yapılanmadan söz ediyordu. Gerçekliğine öyle kapılmışım ki o tezlerin doğruluğuna hala inanıyorum.
Aşağıdaki değerlendirmeler esas olarak o düşünceler üzerine bina edilmiştir.

Osmanlı, ele geçirdiği toprakları hanedanlığın mülkü olarak görürdü. Üzerinde yaşayan halkların veya devlet ricalinden atanan idarecilerin (mutasarrıflar, valiler) sadece kullanma hakkı vardı. Dolayısıyla iki toplumda da (Kurdlerde ve kendini Türk sayan devşirmelerde) ‘BURJUVA’ isnat olunan ve aynı dili konuşan toplulukları, ‘ulusal devlet’ dediğimiz biçimde örgütlenmeye gidecek olan LİDER sınıf OLUŞMADI.
ULUS DEVLET ideolojisini kitlelere götürecek sınıftan mahrum kalan bu toplumlarda ULUSAL bilinç ve devlet talebi ister istemez geri kaldı.

Hristiyan halklarda, tanınan imtiyazlar nedeniyle ticaret burjuvazisi gelişmiş ve bu nedenle de ulusal uyanış ilkin bu halklarda başlamıştı. Böylece başta balkanlar olmak üzere ulusal direnişler başladı.
Müslüman halklar ise, bağımsızlık talebiyle ayağa kalkan Hristiyan halklara karşı, parçalanmakta olan hanedanlığı kurtarma derdine düştüler. ulusal taleplerle ayaklanan milletlerin (Ermeni, Arnavat, Bulgar vd.) bastırılmasında asker (Hamidiye Alayları) olarak görev aldılar. Ermeni katliamlarında tetikçi olarak bulundukları savı boş iddialar değildir.

Osmanlıda okumuş kesimi Askerlerdi. Bu nedenle ulusal düşünce burjuvazinin fikriyatı olarak değil Askerlerin öncülüğünde gelişti. Dolayısıyla iktidarı ele geçirmek için, toplumsal bir ihtilalle sistemi toptan lağvedecek bir sınıfsal devrim yerine, eski düzeni kollayan ama reformlarla işlerine yarayacak biçimde, darbe ve komplolara devralmanın çarelerini aradılar.
Nitekim yenilgi ve dağılma sonucu kurulan TC, Osmanlı kopyası bir paşalar devletiydi..

Kurdler ise o sırada iki türlü okumuş sınıfa sahipti. Biri Hamidiye Alaylarında görev yapmış Osmanlı askeri ve diğeri ise bu askerlerin yakın akrabaları olan ve Medreselerde görevli din adamları…
Burjuva denen ticaret sınıfı dursun zengin köylüleri dahi yoktu. Bakmayın Kurdleri gerici göstermek için yapıştırılan ‘toprak ağası’ safsatasına öyle bir sınıf yoktu. Olsaydı MM’ün sözünü ettiğim makalesinde belirttiği gibi sarayları, askerleri ve el değiştirmez mülkleri olurdu. Mesela Şeyh Said Sarayı veya Sey Rıza Sarayı var mıydı? Kim bu Kurd ağaları? Mülkleri, şatoları askerleri nerede?
Katliama iştirakleri nedeniyle Ermenilerden alınıp Kurdlere verilen ve her an elinden tekrar alınabilecek bu mülklere bakarak, bir Kurd feodalleri sınıfından vicdan sahibi hangi bilim adamı söz edilebilir?

Kaldı ki egemen ulus durumundaki devşirmelerin dahi mülklerine iktidar el koyabiliyor! Akın Atalay veya Gülen’lerin mal varlıkları mesela!

Dolayısıyla öncüsü olmadığından ulusal talepler konusunda Kurdler çağdaşlarından oldukça geride başlamak zorunda kaldılar.

İT etrafında kümelenen Kurd subaylar, Osmanlı paşalarının gelecek projelerinde Kurdlere yer olmadığını görünce ayrı örgütlenmeye karar verdiler.
İlk önce askerler arasında başlayan Kurdistan ideali, akrabaları durumundaki medrese elemanlarına sirayet etti. Bir müddet sonra başlayan ulusal renkli isyanlar kısa sürede bastırıldı.

Nedenleri üzerinde spekülasyonlar yapılabilir. ama asıl sebep davaya sahip olan sınıfın yokluğudur. Çünkü hiç kimse bir davayı asıl sahibi kadar cesaret ve kararlılıkla savunamaz!
Paris’te duvarın dibinde komünü savunmak için ölümüne direnen İŞÇİ sınıfı o KOMÜNÜN SAHIBI  idi.

Burjuvazi aynı dili konuşan tüm YURTTAŞLARI ulus taleplerle ve belli bir kimlikle birbirine bağlarken, din adamları bütün dünyada kendi dinindekileri kucaklamaya çalışır. Bu da düşmanlarını kardeş görmeye götürür! (Barzanilerin TC yakınlaşması..)
Orta çağa ait bir ideoloji çağımızın toplumlarına öncülük edemez.
Kurdistan Güney’de siyasi grupların aile örgütleri olarak kalmaları liderliğin BURJUVA sınıfında değil, din adamlarında olmasındandır. Asıl amaçları Allah’ın adaletini yer yüzüne egemen kılmak olan din adamları için ulusal talepler tali’dir.

Seyit Rıza ve Şeyh Sait’lerin çatışmadan teslim olmaları, davanın sahipleri olmadıklarından beslenir

1 Yorum
 1. Barzan diyor

  Heja Hasan.
  Asya tipi ùretim tarzi kuru tarimdir.Daglik alanlarda ise sulu teras tarimidir.
  Sullarin derinden ekilir topraklarin yukarda olmasindandir.
  Kurd tarihinde Alan Kurd mirliginin Botan Kurd mirligi ilà sava§inda Alan Miri Mem, Zini gormek için Botan mirine ixanet eden hazine sorumlusu çeko çe§menin tapusunu Alan miri Mem,e vermesinden dolayi biz Kurdlerde toprak ve suyun devletin oldugunu anliyoruz.
  Bùyùk Arya tarihinden anladigimiz gibi Ari Arya olan atalarimiz sava§ ilan ettikleri ùlkelerin teslim olmasini sembolik bir tas su ve bir avuc toprak sunumudur.
  Devlet ve Keyan topragin ve suyun efendisi ve sahibidir.
  Biz Kurdlerde agalik yoktur.
  Kurd mirliklerinin i§galcilere yenilmesiyle Kurd mirlik toraklarinin xainlere kismen verilmesidir.
  Bu tarih Mirliklerin yikilmasi ilà baslar.
  Barzaniler bir Mirlik deyildir ve Barzan bolgesinde mùlkiyet bireyseldir.
  Arazi daglik ve dar oldugu için hayvancilik aile için ùretimdir.
  Barzaniler 100 yildir daglarda sava§cilar.
  Devlet yada devlet temsili olmadan burjuva olmaz.
  Zaten burjuva tanimi koy ticaretidir.
  Milli kurtulus hareketleri ilàda Koministlerin tanimi ve onayi ilà olmaz.
  Ereb devletlerini Ereb burjuvasi kurmadi.
  Ayrica kurulan Ereb devletleri din devleti dahi deyildir.
  Katil ve capulcular komelenmesidir.
  Selamla

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

2 + six =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla