Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

ULUSAL KONSEPT

[player id=1322]

Tıklayın ve dinleyin

Arkadaşlar!

Kuzey Kürdistan’da Kürt ulusu belki de tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar zorlu bir süreçten geçmektedir. Kürtler iki yanlış seçeneğe mahkum edilmiş, ulusal enerjisi bu iki yanlış odak arasında heder edilmektedir.
Ortadoğunun neredeyse tamamını yangın yerine çevirmiş gelişmeler ile birlikte değerlendirildiğinde, geleceğimiz çok karanlık görünmektedir. Doğru zaman ve politik araçlarla önlem alınmaz ve sürece müdahale edilmez ise, korkarız ki geç kalınmış olacaktır.
Kürdistandaki mevcut siyasal durum ve halkımızın içinde tutulduğu açmazlardan inanıyoruz ki bu yazının muhatapları büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Örgütlerimiz mevcut durumlarıyla çok istemelerine rağmen bir şeyleri değiştirecek güçten ve araçlardan yoksun durumdadır.Yüreği Kürdistan için atan bağımsız yurtsever şahsiyetler edilgen bir konuma düşmüşlerdir. Halkımız AKP ve PKK cendersi arasına sıkışmış, çaresiz bir halde tutulmaktadır. Doğru bir alternatif sunulamadığı için kaderine razı bir pozisyon almıştır.

Bütün bu olumsuzluklara son vermek, halkımızın ulusal demokratik haklarını elde etmek için biraraya gelmeli, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Düşünsel farklılıklarımızı, bizi ayrıştıran bir unsur olarak değil, bizi güçlü kılan bir zenginlik olarak görmeli, aramızdaki sorunların bizi birbirimizden uzak tutan düzeyde sorunlar olmadığını anlamalıyız. Birlikte herşey olabiliriz. Halkımız için doğru bir alternatif ve güç odağına dönüşebiliriz. Ulusal haklarımızı elde etmek için “Biz de varız ve buradayız” diyebiliriz. Bu nedenle daha önceki birlik deneyimlerinin ortaya çıkardığı olumsuz pratik sonuçları gözönüne alarak şimdiye kadar denenmemiş olan bir önermede bulunmak istiyoruz.

Bunun için:
1. Döneme uygun bir kurum olarak Kürdistan Ulusal Meclisinin kurulması: Kürdistan’ın ülke olduğunu kabul eden, Kürdistan bayrağını ulusal bayrağımız olarak onaylayan, ey raqip marşını özgürlük marşı olarak kabul eden; Kürdistan’da çok partili sistemden yana olan her parti, örgüt, aydın, bilim adamı, sivil toplum önderleri ve Kürdistan davasına emek vermiş yurtsever şahıslar bu mecliste yerini alabilir.

2.Kürdistan Ulusal Meclisi, Kuzey Kürdistan için somut bir programı benimsemelidir.

Program asgari olarak:

A) Kürt ulusunun varlığı resmi olarak Türkiye anayasasında kabul edilmeli.

B)Kürdistan olarak kabul edilen coğrafyada Kurmanci ve Zaza dilinin eğitim dili olarak kullanılmasının resmen onaylanmasını istemeli

C) Doğu ve Güney doğu olarak kabul edilen bölgenin Kürdistan olarak resmen kabul edilmesini talep etmeli.
 

3.Toplanan Meclis Tarafından bir İcraa kurulu oluşturulmalı:

Meclis icra kurulu 51 kişiden oluşmalı, hükümet gibi çalışmalı, “Kürdistan sorununun çözüm muhatabı benim” demeli, bütün dünyada diplomasi çalışmaları örgütlemeli, meclisin üzerinde anlaştığı programın hayata geçmesi için mücadele etmeli ve her türlü kurumu yaratmalı.

4.Meclise ait bir televizyon kanalının kurulması: Bu kanal aracılığıyla Kürt halkının aydınlanması, PKK tabanına açık çağrılar yapılması ve onlara yeni bir alternatifin olduğunun gösterilmesi.

5.Yukarıda ki önerilerin tartışmaya sunulması amacıyla beş kişiden oluşan bir diyalog komitesinin kurulması:

Bu komitenin bütün Kürt parti, kurum, kanaat önderi ve kişilerle görüşerek öneri götürmeli ve genel eğilim tespit edilmelidir.

6. Eğer eğilim genel olarak olumlu ise, hazırlıklar yapılmalı ve meclise katılımı sağlanan kişilerle Güney Kürdistan’da toplanılmalı, orada meclisin ilk toplantısı yapılarak  tartışma süreci başlatılmalıdır.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

one × five =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla