Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

ÜMMETİN YETİMİ OLMAK

Kürtlerin Ortadoğu coğrafyasında maruz kaldığı hukuksuzlukları ifade eden bu tespit, kısa, öz tanım hafızalardaki yerini aldı. Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak son söz söyleme hakkını kendine aitleyen Ümmetin de ahvalini özetleyen bir ifade olduğunu belirtmek mümkün.

Yetim olmak, ortak değerlere inanılan realiteler arasında, her kesimin kör, sağır ve dilsiz olduğu bir gerçeklikte; zorun şiddetin kuyularında insan yaşamının beş kuruştan ucuz olduğu yer ve zamanlarda muktedir olmak ve hak gaspını kendine hak belleyen, bilerek bilmeyerek ilahlık taslayan üslup ve yaklaşımlar arasında ümmetin yetimleri olmak, Kürt yaşamının her alanında yıkıcı bir etki yaratmakta.

Bu yıkıcı etki asırlardır artarak devam ediyor . Örneğin Kürt’ün en insani hevesleri kursağında kalır.Canı malı, emeği ve üretimi en ucuz olan bir meta değerinde. Diline, kültürüne, yerine ve yurduna sahip çıkma istek ve hakkı şiddetle karşılık bulur .Devletlerin ve de bazı milletlerin bekası adına talanı meşru görülür , uyduruk masallarla kadim bir milletin ulusal tüm onur kalelerine saldırılır. Kimi der ki Kürt’ün katli vacip, canı malı ırz u ayali helal ve derler ki Kürt Şeytandır, in cin soyundandır . Oysa dert başka Bu dert doymak bilmeyen bir aklın bir nefsin dışavurumu.

Bu anlamda Kürt’e yönelen her anlamda şekil bulan saldırı ve yönelim zaman içinde bir karakter oluşturdu. Bu karakter, Kürt’ün yokluk ve yoksunluğunu varlık gerekçesi haline getirip en gayri insani eylemleri yaşama geçirmekten çekinmedi.Buna denk gelen binlerce örnek vermek olası.

Hak ihlalleri Kürt yaşamının rutini biçiminde tezahür etse de bu hukuk gaspçıları Kürt kadınlarına ,kızlarına ve çocuklarına tecavüze de ulusal bir anlam verip, erkekçe naralar atarak savunmasız genç kızlara tecavüzü meşru görmüş ve korkaklığına ,sinmişliğine ve de hasetliğine yiğitlik payesi vererek özgüven patlaması yaşadığına da tanık oluyoruz .

Oysa ki tecavüzün haklı hiçbir gerekçesi yok , nerde ve kimler tarafından yapılmış olursa olsun TECAVÜZ bir insanlık suçudur .Bu kirli eyleme, ulusal bir anlam verenlerin de ahlakına , kültürüne ,inanç değerlerine , kabul ve retlerine şaşmamak mümkün değil.Son dönemlerde güncelliğini koruyan tecavüz _intihar vakasına yönelik bazı kadın gazetecilerin izahı ciddi tepkilere yol açtı. Söz konusu Kadın gazeteci gündemdeki yerini koruyan tecavüzü kınarken ama aynı zamanda Kürt aile yapısında kadın hak hukukun gözetilmemesi vb bazı izahlar geliştirerek niyette olmasa ifade biçiminde bu çirkin eylemi gerekçelendirme yanlışına düştüğünü de üzülerek okumak zorunda kaldık.

Kuşkusuz Kürt aile yapısında, aile hukukunda kadın hukuku pürüzlü , bu konuda sorunlar yaşanmakta. Yüce insanlık ailesi de ,düzeyleri farklı da olsa, bu konuda sorunlu. Ancak bu sorunun dile getirilme biçimi kirli bir eylemin zemini biçiminde olmamalıydı. Gazeteci hanımın yazması gereken mağdurun yetişme tarzı, arayışları değil, tecavüzcünün sosyal , siyasal ,kültürel yapısının irdelenmesi olmalıydı. Adı geçen kişinin yazışmaları , yaklaşımları öne alınarak bu” uzmanın” yetiştirme tarzı ,aile hukuku bağlamında gelişen bilinci, güçsüz gördüğüne tecavüz etme hakkını ,hangi hukuktan aldığını geniş ve cesur bir şekilde ele almak olmalıydı. Ama yok ! Kürt’ü eleştirmek kolay ne de olsa , yargılayıp sorgulamak kolay hatta iftira ve ithamlarda bulunmak da kolay .

Yetim olmak böyle bir şey, yerin yurdun ; canın malın her türlü saldırıya maruz kalır ama yargılanıp sorgulanan sen olursun.

Kürtler, dış yönelimlerin zihinlerinde oluşturduğu suçluluk hissiyatından , bunun yarattığı bilinçten arınma mücadelesi vermeli. Kültürel dokularını , tarihi dinamiklerini bilmeli , bilince çıkarmalı.İmkanlar dahilinde ilmi araştırmalara gereken önemi vermeli ve sosyoloji , psikoloji alanlarında derin araştırma yapmanın mücadelesini vermeli .

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

1 + thirteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla