Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

VEBALI BÜYÜK OLUR !!

VEBALI BÜYÜK OLUR !!
Orta doğudaki baş döndürücü gelişmeler, jet hızıyla yaşanmakta ve dünyadaki emperyal devletlerin hesapları, Ortadoğu coğrafyasında tutmadığı görülmektedir.
Kendi istihbarat örgütleri ile Mezopotamya’nın verimli topraklarının yer altı yer üstü zenginlik kaynaklarını, kendi ülkelerine taşıyabilme yarışı içinde olan bu devletler, stratejik askeri hamlelerle, dengeyi lehlerine çevirmenin telaşı içindedirler.
Ne hazındır ki bunların bu niyetlerini algılamayan, kendi aralarındaki didişmelerden dolayı, ulusal kazanımlarını görmeyen, bu toprakların kadim halklarından olan Kürd’ler, bütün hesaplar onlar üzerinden yapılırken, gayet sakin davranmaları, kendilerine karşı geliştirilen oyunları seyr etmeleri, gelecekte onlar için nasıl bir felaketin geleceğini tahmin bile etmiyorlar!

Türkiye’nin yılardan beri mili – misakı projelerinin hayata geçirmesinin ilk adımını, Suriye sahasında Fırat’ın batı yakasını işgal ederek herkese gösterdi. Bu tehlikeli Osmanlı yayılmacı politikasını engellemenin tek yolu, Kürd’lerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır.
Bütün Kürd parti örgüt ve kurumları, bu ulusal hassasiyeti mutlaka göstermelidirler.

Bilindiği gibi, Kürdistan sömürgeci güçler tarafından, dört parçaya bölünmüş, dört ayrı devletin egemenliği altına sokulmuştur. Bu egemen ülkeler ise, Kürd’leri kendi egemenlikleri altında tutabilmek içinde, on yıllardır bu halka jenositten tutun, ölüm, sürgün, tenkil ve zindanları reva görmüşlerdir. Bunları bilerek gerekli hassasiyeti göstermemelerinin vebalı büyük olur.

Sorun Kürdistan meselesi olunca, bu sömürgeci devletler kendi aralarındaki siyasi çelişkileri bir tarafa bırakıp, kendi aralarında anlaşarak Kürt’lere karşı tedbir temelinde strateji oluşturmaktadırlar.

Bu durumu gören, Kürt siyasi parti örgüt ve kurumları, işin ciddiyetini kavramadığı gibi onların bu girişimlerine dur demesi gerekirken, bilakis kendi örgütsel çıkarlarını, ulusal çıkarların ününe koyarak dolaylı yolda sömürgecilere destek olmaktadırlar.

Şu anda dünya siyaseti Kürtlerden yana olmasına rağmen, Ortadoğu’daki karmaşa ,kaos ve belirsizlikler, Kürtlere büyük fırsatlar sunmaktadır.

Kendi kendilerini yönetmek için muhteşem bir ortam hazırlamaktadır. Bu bağlamda bağımsızlığın ön aşaması olan 25 Eylül referandumunu, siyası kaprislere, örgütsel çıkarlara kurban edilmemesi gerekmektedir. Yıllardır sömürgeci vahşetin altında inim inim inleyen bir halkın bağımsızlığını arayalan bu referandum kararını alan hangi birey kurum veya parti olursa olsun kayıtsız şartsız destek sunulmalıdır.

Çünkü referandum uluslar arası hukukta yeri olan bir ulusun kendi iradesinin meşru beyanıdır. Kürt halkı örgüt ve partilerin politik söylemlerin etkisinde kalmadan tarafgirliği bir tarafa bırakarak, top yekûn halkı ilgilendiren bağımsızlığın ön aşaması olan bu seçimde, en az %85 oy oranı ile EVET i sandıktan çıkarmalıdır.

Serdest ÖZGÜL

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

1 × three =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla