Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Yasal Mücadele

Acaba ben mi çok pesimistim yoksa TC devletinde Kurd Partileri kuranlar mı fazla optimist?


Şimdiye kadar ne programlarında ne de adlarında ‘Kurd’ namına bir şey geçmezken, sırf kuranlar ve destekleyenler Kurd olduğu için kurucuları, yöneticileri, üyeleri katledilen, vekillikleri düşürülüp hapsedilen; nihayetinde programında Kurdistan hiç geçmezken 10 defa ‘Kürt’ buna karşılık 6 defa Türk ve 15 defa Türkiye toplam 21 defa TÜRK’lü sözler geçen HDP’in başına getirilenler ortada.

HDP adına seçime girip Belediye Başkanlıkları kazanan ve ‘Kurd Belediyeler’ denen Belediye Başkanları görevlerden alınıp hapsedildiler. Yerlerine dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş (Görülmemiştir, çünkü demokrasilerde herhangi bir sebepten belediyelik boşalırsa yerine yenileri yeniden seçimle gelir. Seçim olana kadar de yerine yardımcıları vekalet eder.) biçimde memur atanır gibi kayyım (geçici, idareten atanan) değil, halk ağzıyla söylendiği gibi kayyum (Allah’ın sıfatlarından biri olan kalıcı, daim) atanmıştır. Kayyum-kalıcı denmesi de seçilmiş Belediye Başkanlarının tekrar göreve dönmelerinin mümkün olmadığına delalet eder! Dolayısıyla zaten olmayan ‘demokrasi’nin demokrasi olmadığı böylece kendilerince de tescil edilmiş olundu!

Üstelik sözde demokrasinin yurdu olan Batı Avrupa, seçilmişler Kurd ve Kurdistanlı olduklarından bu yapılanlara gözlerini kapatmıştır. Ortak ekonomik yatırımlar nedeniyle TC devletini Kurdler aleyhine tercih eden Avrupa, yeni kurulmuş ve kurulacak olan Kurd Partilerine yapılacak benzer uygulamalara göz yumacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın! 

Yasal partiler işlevsiz kılınırken, olmadı kapatılırken, seçilenler görevden alınır veya vekillikleri düşürülüp hapsedilirken, hala yasal mücadeleden söz etmek ne kadar mantıklıdır?

TC demokratik değil, tüm nitelikleriyle tam bir Orta Doğu İslam ülkesidir, ne bir fazla ne eksik!
Orta Doğu İslam ülkelerinde genelde tek adam diktatörlükleri egemendir. Bazılarının adında Sosyalist veya Cumhuriyet sözlerinin bulunması, kültür seviyeleri ırklarıyla böbürlenme seviyesini hiçbir zaman aşmamış, genelde sıcak iklimde yaşayan yurttaşlarına ‘ahmak ıslatan’ serinliği hissettirmekten öte mana taşımaz!

Kurd siyasetçilerine bir şey diyemem, tabi ki herkes bir yoldan geçinecek!
Vekillik ve Belediye reisliği kimileri için iyi bir gelir kapısıdır.

Ancak Kurd halkına önerim şu:
Ortada bir çok örneği var zaten, yasal siyasi partilerden fazla umutlanmamak gerekir.


Yasal Mücadele, anadilde eğitim hakkı, bilinçlenme ve gelecek için bilenmek üzere yararlanılacak araç olarak görülebilir.

03.05.2017

Hasan Dere

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

3 + sixteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla