Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

YAŞAMI DEĞERLİ KILMAK !!

YAŞAMI DEĞERLİ KILMAK !!

Doğada var olan bütün cisimler değişim ve gelişim içerisindedir. Hareket halinde olan bütün cisimler nicel veya nitel değişime uğrar yaşamsal süreçte oluşan şartlar veya koşullar değişimi zorlar.

Hayatta değişmeyen tek şey vardır oda değişimdir. Bu devinim diyalektik bir kuraldır. Yaşamı değerli kılan yaşadığımız duygular ve düşüncelerdir.
Yaşama dokunan,onun sırrını kavramaya çalışan, gerçeği arayan ise yürektir. Çağımızda buna ulaşmak için güçlü bir yürek, doğrulardan yana bir akıl, dayanma gücü ve sabır gerektirir. Her an değişen bir yaşamın içindeyiz,her şey değişiyor. İnsanlar hayatları boyunca değişime uğrarlar, bireysel gelişim düzeyi arttıkça ve bunu hayatımıza yansıttıkça her daim ileriye doğru bir değişim ile karşılaşıyoruz.

Kusursuz bir yaşamı sürdürmek her kesin mutlak istemi bu istemin maddi hayatta gerçekleşmesi herkese nasip olamayabilir, ancak mükemmel bir yaşamı yaratmak kendi elimizdedir. Hayata ve kendimize verdiğimiz değerle mükemmeli yakalayabiliriz.

Çoğu insan yüksek ruhani değerlerle yaşadığında dünyanın daha iyi bir yer olacağını kabul eder. Ancak çok az kişi de bu değerlerin toplumda yeşermesi için mücadele eder. İnsanın kendi değerleriyle yaşaması,değerlerin sadece görünmekle kalmayıp aynı zaman da başkalarına dokunmasını ister. Aslında değerleri bilinçli bir şekilde kendimize mal edip yaşamayı seçmedikçe değerler anlamsızlaşır. Onları daha güzel günler için kullanmayıp, aklımızın bir köşesine kilitlersek hiç bir önemi kalmaz.

Çünkü bilgi toplumla paylaşıldıkça önem kazanır. Değerlerin tüm güzellikleri ile harmanlanmış bir bilgi perspektifi ile yaşamı değerli kılmak anlamlaştırmak mümkündür, yeter ki buna niyetimiz olsun. Değerlerimizi davranışlarımızla topluma rehber edip, beynimizde köklenmesini sağlamalıyız. Eylemlerimizle yeşertip büyümesini, kalbimizde çiçeklendirebilmeliyiz. Düşüncelerimizin, davranışlarımızın, varlığımızın bir parçası haline getirene kadar uğraşmalıyız. Ancak bu şekilde harekete geçirerek değerler alışkanlık halini alır. Üzerinde düşünmeksizin, eyleme geçirmeden önce avantaj ve dezavantajlarını hesaplayıp tartmadan ifade etmek doğru olmaz.
‘Hayatımızı güçlendiren değerler vardır.
—Sadelik, tüm değerlerin güzelliğidir.

—Hakikat ,tüm değerlerin temelidir

—Memnuniyet, tüm değerlerin en somut örneğidir.

—Saygı, tüm değerlerin göstergesidir.

—Neşelilik, tüm değerlerin kanıtıdır.

—İçe dönüklük, tüm değerlerin anahtarıdır.

—Alçak gönüllülük, tüm değerlerin koruyucusudur.

—Sabır, tüm değerlerin kalesidir.

—Tatlılık, tüm değerlerin tadıdır.

—Saflık, tüm değerlerin annesidir.

—Cesaret, tüm değerlerin kalbidir.

—Sevgi, tüm değerlerin kraliçesidir.

—Huzur, tüm değerlerin kralıdır.

—Dürüstlük, tüm değerlerin ustasıdır..

—Güven ise bütün bunların ana membasıdır.’’

Değer kavramının kökünde güçlülük, süreklilik ve özgürlük anlamı yatar. Değer kavramı, eylemsel bir kavramdır. Her eylem bir değer üretmektedir. Herhangi bir değerin var olabilmesi için bir eylemin oluşması gerçekleşmesi gerekir. Hiç bir değer yerinde kalıcı ve durgun değildir.

Örnek verecek olursak: Sevgi değerinin var olabilmesi için sevgi eyleminin gerçekleşmesi, saygı değerinin var olabilmesi için saygı eyleminin olması gerekir. Durgun ve kalıcı bir düzeyde ne sevgi vardır ne de saygı. Sevgi sanıldığı gibi duyusal bir değer değil, bir eylemsel değerdir. İnsanın değerlerini ortaya koyabilmek için bunun altında yatan nedenleri bulmak lazım.

İnsan hayvanlardan ayrılarak, kendi eylemiyle ,kendi emeği, ve alnının teriyle yaşadığına göre, insan doğaya karşı koyan eylemiyle diğer varlıklardan ayırt edilir. Başlı başına bir güçtür, başlı başına bir değerdir. ‘’ Yaşamımız bizim sanat eserimiz olmalı.’’ -Yazar kendi kendisine Yaşam nedir ? diye sormuş ve konuyu enine boyuna düşünmüş. Sonuçta ölümün kaçınılmaz olduğuna karar vermiştir.’

’ Yaşamı değerli kılmak için yaşam dünyasının içinde insan olarak varolmaya devam edebilmektir. Bu nedenle dünya kişisiz ve boş bir bakışa sunulmuş katıksız bir gösteri değil, hissedilir bir dünyadır, bir bilinç dünyası değil, yaşam dünyasıdır.

Yaşam yabancı olan hiçbir şeyi ortaya çıkarmaz. Çünkü ilk hissettiği, anladığı şey kendisidir. ’’Yaşam olmaksızın da hiçbir yaşayan olamaz.’’ ‘’ Yaşamı şiir gibi yaşayan bir insan, bütünsellik sağlayarak hayatı paylaşmalı ve akmalı. İnsan kişiliğine, onuruna, kimliğine sahip çıkarak konuşabilmeli, inandığı şeyleri sonuna kadar savunarak direnmeli, boyun eğmeden, biat etmeden, haksızlıklar karşısında sinmeyerek ; YAŞAMALI.’’

Gülcan Işık/koçgiri

3 Yorum
 1. Roşev sîtav diyor

  (ek; varolan durumu dikkate alarak, imkanlari dahilinde..) “..İnsan kişiliğine, onuruna, kimliğine sahip çıkarak konuşabilmeli, inandığı şeyleri sonuna kadar savunarak direnmeli, boyun eğmeden, biat etmeden, haksızlıklar karşısında sinmeyerek ; YAŞAMALI.’’

 2. serdest diyor

  Yaşamı Değerli kılmak için insanlar uğraşmalı.yaşam bir mücadeledir bu mücadele iyi ile kötü arasındaki boş ile dolu zararlı ve faydalı arasındaki amansız savaştır bunu gayet güzel bir biçimde dile getrimişsiniz..

  1. gülcan diyor

   Mamoste çok teşekkür ediyorum.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

six + fourteen =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla