Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Zeki Adsız Kimdir? 8

TSK DÖNEMİ

TSK Merkez komitesi ilk toplantısında, Zeki Adsız’ı hareketin Genel Sekreteri olarak görevlendirdi. Bu önemli bir sorumluluktu. Üstlendiği sorumluluğun bilincinde olan Zeki, 1 Nolu MK genelgesini kaleme alırken şöyle diyordu:

”Biz henüz işin başındayız. Diğer bir deyişle, hedeflediğimiz örgütün temellerini atmış bulunuyoruz. Söz konusu örgütün inşası ve inşa sürecine tekabul eden savaşım içinde O’nun çelikleşmesi önümüzde duran bir numaralı görevdir. Bu bakımdan eylemimiz, zaferin kendisi değil, sadece zafer istemi demektir. Zaferi belirleyen ise, savaşım sürecinin öne çıkardığı ve özellikle pratik sorunların çözümü, kısaca örgüt çalışmasının kendisidir. Ayrıca örgüt çalışmasında, mevcut olanaklar, araç-gereç, insan unsuru ve kadroların niteliği ile kendisini yakıcı bir biçimde dayatan görevlerin ağırlığı arasında doğru bir orantı var. Bu orantıların göstergeleri başarıyı etkileyen faktörlerdir.” (Hêviya Gel, sayı 1, s. 2, Eylül 1986)

Zeki Adsız, TSK Genel Sekreteri olarak çok yönlü ve yoğun bir çalışma yürüttü. Öncelikle örgütün geliştirilmesi ve ülkeye kaydırılması için çalışması gerekiyordu. İkinci olarak yeni örgütün ideolojik ve siyasal görüşlerinin daha da netleştirilerek kitlelere ulaştırılması gerekiyordu ki bu, teorik konularda bir araştırma ve inceleme faaliyeti demekti. Bir diğer görev, Kürdistan sosyalistlerinin birliğini sağlamak ve Kürt ulusal güçlerini ulusal bir cephe içinde toplamaktı. Son olarak Kürdistan’da silahlı mücadelenin örgütlenmesine ihtiyaç vardı ki bu, Ortadoğu’da askeri bir yapının oluşturulmasını, sonra bu yapının Kürdistan’a kaydırılmasını zorunlu kılıyordu. PKK, 1984 Ağustosunda silahlı mücadeleyi başlatmıştı ve süreç kritik bir noktaya doğru ilerliyordu. Kaybedilecek zaman yoktu.

Zeki, zamanla yarış içinde bütün bu alanlardaki görevlerini yerine getirmeye çalıştı. Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış politik mültecilere, Kürt yurtseverlerine ve mücadele etmek isteyen sıradan Kürt insanlarına ulaşarak onları yeni kurulan örgütün saflarında örgütlemek başlangıç adımıydı. Saflara katılan yoldaşlar arasında uzun soluklu mücadeleye yatkın olanların Ortadoğu sahasına kaydırılarak daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmaları bir diğer önemli örgütsel faaliyeti oluşturuyordu.

Sosyalistlerin birliği ve Kürdistan devriminin diğer temel sorunlarıyla ilgili araştırma incelemeler ise Hêviya Gel dergisi aracılığıyla gerçekleştirildi. Daha önce yayınlanan Roja Welat’ın yayınına TSK’nın oluşumuyla birlikte son verilmişti. Onun yerine yeni örgütün yayın organı olarak Hêviya Gel dergisi yayınlanıyorudu (1986). Zeki, Hêviya Gel’in politikasını belirleyen yazarlarından biriydi. Kürt hareketinin içinde bulunduğu durum ve bundan çıkış yolları, Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapısı, mücadele yol ve yöntemleri, Kürt sosyalistlerinin birliği ve cephe sorunu gibi birçok konuda araştırma ve inceleme yazıları kaleme aldı ve Hêviya Gel, Dengê Welat ve Vatan Güneşi dergilerinde yayınladı.

Okumakta olduğunuz yazının konusu Zeki Adsız’ın ideolojik-teorik görüşlerinin sunuluşu, ya da tanıtımı değildir. Bu görüşlere ilgi duyanlar bizzat Zeki’nin yazılarına başvurabilirler. Söz konusu yazıların büyük çoğunluğu sitemizde yer almaktadır. Eksik olanlar da peyderpey dijitalize edilerek siteye eklenecektir. Ayrıca sitemizde Zeki Adsızın tespit edilebilmiş yazılarının bir listesini de bulacaksınız. Yine de önemli birkaç yazının içeriğine ilişkin sunuş yapmak gerekirse şu özet bilgiler verilebilir:

Şubat 1987de yayınlanan ”Kürdistan’da Ulusal Sorunun Konuluşu” adlı yapıtında Zeki, Kürdistan devriminin karakteri, yakalanması gereken ana halkalar ve ittifaklar politikasını ele almaktadır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

sixteen + 17 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla