Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Zeki Adsız Kimdir? 6

TKSP’DE İÇ TARTIŞMALAR VE AYRILIK

Zeki Adsız, TSKP’de bazı şeylerin doğru yürümediği kanısındaydı. Özellikle 1980 Mart operasyonundan sonra yaşananlar, ona göre, partinin örgütsel, kadrosal ve taktik plandaki bazı eksiklik ve yanlışlarını daha belirgin hale getirmişti. Kafasında bu düşüncelerle gittiği Avrupa’da gördüğü şey de pek farklı değildi. Avrupa örgütünde de işler olması gerektiği gibi yürümüyordu. Gidişattan memnun değildi, fakat kendini Avrupa’da kalıcı görmüyordu. Ona göre Avrupa, Kürdistan’daki devrimi örgütleyebilmek için yalnızca bir destek üssü olabilirdi. Bu nedenle var olan sorunlar hızla çözülmeli ve bütün dikkat, enerji ve zaman Kürdistan’da örgütlenmeye tahsis edilmeliydi. Bu anlayışa uygun olarak bir an önce tedavisini yapıp ülkeye dönmek istiyordu.

Bu arada Avrupa örgütünün kendisine verdiği bütün görevleri, büyük-küçük ayırmadan, yerine getirmeye çalıştı. Gördüğü eksiklik ve yanlışlıkları sorumlu yoldaşlarıyla tartışmayı da ihmal etmedi. Ancak bu durum, bir süre sonra, kendisiyle TSKP’nin Avrupa örgütünde yer alan bazı arkadaşları arasında tartışmalara ve çekişmelere neden oldu. Zeki bu yoldaşlarını “sağcı”, “kariyerist” vb. olmakla eleştirirken, onlar Zeki’nin “sol” bir çizgi izlediğini ve “geçimsiz olduğunu” iddia ettiler.

Zeki bu konularla ilgili görüşlerini 1982 Merkez komitesi toplantısına sundu. Geçmişin değerlendirilmesi, günün gereklerine uygun yeni bir politikanın tespiti, PKK eleştirisindeki aşırılıkların arındırılması (TKSP, PKK’yi terörist, hatta yer yer ajan bir örgüt olmakla suçluyordu), ve örgütün askeri politikasının belirlenmesi konularında ısrarcı davrandı. Onun bu ısrarı parti içindeki sağ anlayışı tedirgin etti. Zeki, hareket içinde “sol tehlike” olarak görüldü ve örgüt içinde hizip çalışması yapmakla suçlanarak bir yıl süreyle parti ile ilişkilerinin dondurulmasına karar verildi.

Zeki suçlamaları reddetti ve uymayacağını bildirdi. Bir yıl örgütsüz olarak yaşamanın politik olarak ölümle eş anlamlı olduğunu düşünüyordu. Geriye kalan tek yol, açık muhalefete yönelmekti. Bu amaçla parti Merkez Komitesine sunduğu görüş ve önerilerini Zorunlu Bir Açiklama başlığıyla yazılı olarak parti kadrolarına sundu ve partinin birliğinin sağlanması için bir kongre yapılması çağrısında bulundu. Çağrı şöyle formüle edilmişti:

”Partimizin leninist birliği, temel ideolojik, politik ve örgütsel sorunlarımızın, yaşadığımız ağır yenilgi döneminin öğreticiliği ışığında taban nezdinde tartışılarak, tabanın mümkün olan en geniş katkısı sağlanarak yapılacak gerçekçi bir kongreyle sağanabilir ancak… Bu inançla, partimizin leninist birliğinin inşa edilmesi yolunda her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu belirtiriz… Önerilerimiz bilinen yöntem ve anlayışla karşılanırsa doğacak durumun sorumlusu bizler olmayacağız.” (K. Saleh, TKSP’de Oportunizm ve Bir “Eleştiri” Üzerine, Baskı yeri yok, Nisan 1983)

TKSP yönetimi çağrıya kulak tıkadı. Böylece Zeki Adsız bir grup kadroyla birlikte TKSP’yi terk etmek zorunda kaldı. Zeki’nin hayatında yeni bir dönem başlamıştı.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

three × 1 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla