Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

DEYİMLER / ATASÖZLERİ

Ezeli Doğanay

Sakın aceleye getirme işi
“Sabreden murada erer” demişler
Sabır etmesini bilmeyen kişi
“Sözü anlamadan gerer” demişler

Önce sözü dinle sonra bir hal et
Özü neyse sözün onu meal et
Ölümden beterdir kara cehalet
“Önü ardı neyse serer” demişler

Aşkın sofrasına Aşkla gelmeyen
Aşk ile benliği yıkıp delmeyen
Aşikâr kelamda mana bulmayan
“Aciz kalır sözü yerer” demişler

Bizi anlatmaya yorulur lafız
Beri gel sen hele sanma ki safız
Bak ayak tozumuz paklamaz hafız
“Bil ki yobaz olan ürer” demişler

Enel hak bu yolun gerçek özüdür
Erenler âlemin gören gözüdür
Eğer anlar isen âlim sözüdür
“Er olandan erlik türer” demişler

Hal bilmezler daim bala tuz katar
Hakikat şehrinde boş meta satar
Hakir görür bizi ize toz atar
“Hali halden beter zarar” demişler

Yobaz düş anlatır görmez Asır’ı
Yakar yıkar çoktur onun kusuru
Yüreği sarmışsa körlük nasırı
“Yolsuz yönsüz günü karar” demişler

Kibirli kibrinden sanır ki ölmez
Kaf dağında gezer irfana gelmez
Kul olmuş nefsine erkânı bilmez
“Körler hayal zülfü tarar” demişler

Biz bu yola gönül verdik deliyiz
Benlik duvarını yıkan veliyiz
Ba sırrına eren dostun eliyiz
“Bele ele dile sorar” demişler


Bil ki arif olan her halden anlar
Boşa göz boyatır saraylar hanlar
Bilir El bel dile sadık olanlar
“Budur bizim için karar” demişler

Gönlü gül kokanın bil ki ömrü yaz
Gülşen’in de olur bülbülü avaz
Gör ki aşkla coşan asla usanmaz
“Günler Ezeli yi yorar” demişler”

NOT: Farklı bir şiir türü denedim. Şiirde anlam bütünlüğünü bozmadan gerçi biraz didaktiğe kaydı ama zor olan kısmı Bütün dizelerin aynı harfle başlamaları. Biraz kelime dağarcığımı yokladım. Biraz da farklı bir yöntem kullandım. Umarım okurken sıkılmazsınız.

... Bu yazımız ile ilgili görüşünüz? ...

Loading spinner

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

6 − one =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla