Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Said Kırmızıtoprak ve Mücadelesi

21 Haziran 2016Author: Sterka Sor

1935 yılında Dersim’in (Tunceli), Qısle (Nazimiye) ilçesine bağlı Cıvrak (Sarıyayla) köyünde doğdu. Soyadları ‘Yurtsever’ olan birçok akrabasını Dersim katliamında kaybetti. “Akis”, “Forum”, “Vatan”, “Yön”, “Dicle – Fırat”, “Sosyal Adalet” ve “Milliyet” gibi gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır.

49’lar davasından yargılanmıştır. 1965 ile 1967 yılları arasında Isparta’da asker iken bu dönemde Antalya’da yargılanan Sait Elçi ve diğer TDKP yöneticilerini ziyaret etti. 49’lar davasının sonuçlanmasından sonra; doktorluktan ve kamusal alanda çalışma hakkından men edildi. Ulusal kurtuluş hareketlerinin yükselişte olduğu, Güney Kürdistan’da yaşanan Kürt isyanlarının sıcaklığını koruduğu bir dönemde; Kuzey Kürdistan’da sömürgeciliğe karşı bir direniş başlatmak istedi.

Sait Kırmızıtoprak, Kürtlerin milli, siyasi, ekonomik, demokratik ve kültürel taleplerini içeren, örgütsel olarak modern, ilerici, devrimci, milliyetçi bir Kürdistan Partisi kurma amacından hareketle; Kuzey Kürdistan’da mutlak kurtuluş için sömürgeciliğe karşı; gerilla mücadelesi verilmesini savunan ilk Kürt siyasetçilerindendir. Bu amaçla parti kurma girişiminde bulundu. O dönem Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da gerilla mücadelesinin belirli bir alt yapısı olmamasından ve Güney Kürdisan’da yükselişte olan Kürt siyasal mücadelesine destek vermek amacıyla; Güney Kürdistan’a bir grup arkadaşı ile beraber geçiş yaptı.(4 Ekim 1969)

Güney Kürdistan’a birlikte geçiş yaptığı arkadaşlarının isimleri:

Çeko (Hikmet Buluttekin), Soro (Nazmi Balkaş) ve Reşo Zilan (Ahmet Kotan)

Belirli bir süre Irak KDP’sinin kamplarında faaliyet yürüten Dr.Şivan ve arkadaşları; hem Güney Kürdistan mücadelesine destek oldu hem de burada gelişen ulusal hareketin Kuzey Kürdistan’a nasıl taşınabileceği üzerine çalışmalarda bulundu. Sonuç olarak 28-29 Haziran 1970 tarihlerinde Ankara’da T-KDP’nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Şivan ve arkadaşları için; “Türkiye’de çözümü gereken birinci ve acil çelişki: Kürt millet gerçeği”dir.

Kurulan partinin amacı,

1- Birinci etap; Kürtlerin red ve inkarının kaldırılması, Kürt halkının resmen tanınması,
2- İkinci etap; Kürtlerin milli demokratik haklarının verilmesini/alınması,
3- Üçüncü etap; Kürt halkının, kendi kaderini bizzat kendisinin tayinidir.

Partinin mücadele anlayışı daha çok ulusal kurtuluş temelinde olmuş ve ezilen ulus içerisinde yer alan farklı sınıfsal katmanların bir arada, birlikte mücadelesini savunmuştur.

Kuzey Kürdistan’da ulusal mücadeleyi örgütlü bir hale getirmek, sömürgeci güçlerle uzlaşmak yerine anti-sömürgeci bir eksende ayrı bir devlet kurma, Kürdistan’da iktidarı ‘burjuva demokratik’ bir programda ele geçirme açısından T-KDP atılımı o dönem için oldukça ileri bir adımdır, ancak Marksistler olarak meseleyi ulusal atılımla birlikte; sınıfsal pencereden de değerlendirdiğimizde; T-KDP’nin farklı toplumsal çıkarları temsil eden sınıfları‘ulusal mücadele’ ‘Kürt millet gerçekliği’ başlıkları altında mücadele içerisinde uzlaştırmayı esas alan, öncelik ‘Kürt gerçekliğini tanıtmaktır’ şekilde belirlenen yönelim ise eleştirilmesi gereken geri yönüdür. T-KDP’nin programında o dönem yükselişte olan ve organik bağ kurmaya çalışılan Irak KDP’sinin ideolojik-politik etkisi olduğu su götürmez bir gerçekliktir.

Dr. Şivan (Dr. Sait Kırmızıtoprak) ve iki arkadaşı, Brusk (Hasan Yıkmış), Çeko (Hikmet Buluttekin); Sait Elçi, Mehemedê Bego ve Abdüllatif Savaş’ın öldürülmesi ile ilişkilendirilen bir komplo sonucu Gilala’da 26 Kasım 1971’de infaz edilirler. Bu açıdan T-KDP ölü doğan bir çocuktur.

Eserleri :

– Kürt Millet Hareketleri ve Irak’ta Kürdistan İhtilali , 1975
– Kuzey Irak Kürt Halk Hareketi ve Baas Irkçılığı , 1975
– Zmanê Kurd , 1976
– Cahş û Cahşîtî
– Ezen ve Ezilen Milletler Sorunu
– Mem u Qol
– Ferheng Kurdî û Tırkî 1971 – 19

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

11 − two =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla