Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Frans Kafka

Frans Kafka(1883_1924) 20.yy Alman Edebiyatının ilginç yazarlarından biridir. Yaşamı, aile ilişkileri, arkadaşları ve eserlerinden öne çıkardığı biçim ve öz özellikleriyle öne çıkar. İşlediği temaları başında, yalnızlık, dışlanmışlık , kendini değersiz görme, yabancılaşma, aşırı iteatkarlık, iletişimsizlik, bürokrasi ve olumsuz etkileleri, ölümlü olmanın ızdırabı belli başlı işlediği konulardır.

Çarpıcı örnek ve canlı betimlemelerle mikroskobik bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlemlerini en ince detayına kadar verir, örtme, gizleme yönelimine gitmez bu anlamda Dışavurumcu olarak ifade edilen akımın önemli bir temsilcisidir. Dışındaki nesnelere karşı bir yabancılık duyar. Bunu şu sözlerle ifade eder ”Kendimi öyle güçsüz ve mutsuz hissediyorum ki yüzümü ormanın zemininde gördüm, yeryüzünün nesnelerini çevremde görmeye katlanamıyorum.’ ‘(weganbach 1967 S. 60)

Yazar eserlerde yargı, ceza, dava kavramlarını sıkça ifade eder, alt üst sınıf, yöneten, yönetilen , yargılayan, yargılananlar arasındaki lişkiyi öne çıkarır. Otorotier yönelimleri çalışanların yaşamıyla ele alır, bireyi yalnızlaştıran, değersizleştiren kurumlaşmış bürokrasiyi işler bu konuyu bir ideolojiye bağlamadan evrensel bağlamda ele alır. Brokrat / formal yapılanmanın otoriter yönetici davranışını ortaya çıkardığını, bunun da yalnızlık, değersizlik gibi olumsuz halleri tetiklediği anlatılır.

Bürokrasi kavramını geliştiren Max Weber’dir. Bürokrasi masa ve büroların hakimiyeti olarak ele alınır. M. Weber yönetim biriminin kurucusu olarak da kabul edilir. Eserlerinde, güç otorite , egemenlik konularını ele alır, her ne kadar weberin yayın hayatı Kafkanın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına denk gelsede aralarında dönemsel, yönetimsel yapılanmalarda etkilenme açısında ortak yönler var.

…… Aşırı otorite yönetici davranışlarının en büyük sakıncası bencil davranma, işverenin duygu, düşüncelerini dikkate almama, verimsiz çalışma, mutsuz olma ve nefreti geliştirdiği ifade edilir.

Yazar bu duyguyu şöyle ifade eder, ”.. Yıllar sonra o dev adamın , babam, en yüksek mercinin neredeyse hiçbir neden olmaksızın geleceğini, gece yarısı geleceğini, geceyarısı beni yatağımdan çıkarıp aynı şekilde cezalandıracağı yani onun gözünde böylesi bir hiç olduğumu düşünerek azap çektim. ” (babaya mektuplar, sayfa 20) …..

Kafka duyduğu korkunun kaynağına yönelmektense kendi içine yönelir. Erke duyulan saygı Babayla ilişkisinde gelişir. Otoriteye karşı nefret, korku olsada sadece buyurgan olduğu için saygı duyulması gereğine karşı gelmez. Korkuyu kendini aşağılama biçiminde yansıtır. Emrivaki ilişkilerde kendini suçlu görür, değersiz görür. (Mairowita ve crumb 1996 S. 26, 28) …. Otorite ve aşırı buyurganlığa karşı duygusal ve düşünsel blr karşı koyuşu yaşasa da ancak yaşamda yazgıya boyun eğme yazılarına yansır. Bu çelişik hali şu şekilde ifade ede. ” var gücünle yöneticilerin direktiflerini anlamaya çalış, belli bir sınırda düşünmeyi bırak ” diye salık verir. (Kafka 2002 S. 132)

…. Ve Kafka, Dışavurumcu akımın önemli temsilcisi, Almanca konuşup yazan Bohemyalı roman, hikaye yazarı. 20.yy edebiyatının önemli ve ileri düşüncelere sahip bir yazar. Elbette Kafka daha geniş ele alınması gereken bir yazar. Malumunuz edebiyat, sosyal siyasal, kültürel ve ekonomik olarak ve aslında insana dair ne varsa ele alan yegane bir alandır. Kaynak:Ç. Ü. İdari Bilimler Dergisi, cilt 17,2016 Dr Umut Balcı, Tema çalışması

1 Yorum
  1. Barzan diyor

    Ben kendim Kafkanin kurbanlarindan biriyim.
    Prag §ehrine evine gidip bunu soyledim ve çiktim.
    Evinde kitabligi olan insanlar Kafkan,Nietzsche ve Sigmund Freud in kitablarinigenc çocuklarindan uzak tutmali.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

4 × 4 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla