Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

“Siyasetin yeni yoluyuz”

Ciwanên Netewî Yên Kurdistan ne demektir, ne zaman kuruldu, ne için böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duydunuz?

Ciwanên Netewî Yên Kurdistanê (CNK), yani Türkçesi “Kürdistan Ulusal Gençliği” bir gençlik hareketidir. 29 Haziran 2014 te Amed’te kuruldu. 29 Haziran tarihi özel olarak seçildi çünkü 89 yıl önce aynı tarihte Şêx Said ve arkadaşları idam edilmişti ve bu tarihi seçerek işgalci devlete anlamlı bir mesaj verdiğimiz kanaatindeyiz.Bize göre Kuzey Kürdistan’da siyaset toplumsal çıkarlardan, değerlerden, insani ve tarihi ilke ve ideallerden kopmuştu. Bencil tutkular, kişisel çıkarlar, yaşlı ve donmuş dar ufka sahip siyasetçiler statükocu, baskıcı bir siyaset tarzı yaratmıştı. Var olan partiler artık kişisel, grupsal ve elit kesimlerin tutkularına, sınıfsal ve kişisel konforlarına ve onların ekonomik çıkarlarına hizmet eden birer araca dönüştürülmüştü. Büyük bir sorun olan Kürdistan gerçekliğinin farklı sosyal dinamiklerini, gençlerini, kadınlarını, bilim adamı, aydın ve akademisyenlerini kucaklayacak felsefi, teorik ve politik ideal ve hedefleri olmadığını görüyorduk. Küçük grup ve içi boş yapılar dar görüşlü, ufuksuz oligarşiler denetiminde işlevsizleştirilip itibarsızlaştırılıyordu. Sonuç olarak uç düşünenler bile siyasi açıdan bilimdışı argümanları kuru kuruya tekrarlamaktan öte bir verimlilik sergilemiyorlardı. Bunu böyle değerlendirirken Kürdistan’da geçmişte kayda değer siyaset yapan , örgütlenmeye geçen bütün kadroların ortalama yaşı 20 ile 30 yaş grubuydu. Durumun sosyolojisi bu açıdan böyle ve çok önemliydi, bunu da görerek “Yeni Bir Siyaset, Yeni Bir Yol, Yeni Bir Düzey” şiarıyla böyle bir oluşuma ihtiyaç olduğundan hareketle Ciwanên Netewî yên Kurdistanê (CNK)yi kurduk.

Biraz da  örgütlenmenizin yönetim yapısını anlatabilir misiniz?

Kollektif bir yapıyız. Asil üye olarak 11 kişiden oluşan bir yönetim kurulumuz, 3 kişiden oluşan denetim kurulumuz ve 3 kişiden oluşan disiplin kurulumuz var. Tabii bunların yedek üyeleri de mevcut. Hareketimizde başkanlık gibi bir temsiliyet bulunmamaktadır, dediğim gibi kollektif bir yapıyız. Temsiliyet olarak yönetim içinden dönüşümlü olarak sözcü seçmekteyiz.

C.N.K. Dönem Sözcüsü JiyanTimurtaş

Kürdistan Ulusal Gençliği kimlerden oluşuyor, bu oluşum aynı ideolojik perspektife sahip kişilerin biraraya gelmesiyle mi oluştu yoksa farklı duyarlılıkları olan, farklı çevrelerin birleşiminden mi meydana geldi?

Kürdistan Ulusal Gençliği Kuzey Kürdistan’ın çeşitli şehirlerinde üniversite öğrencisi ağırlıklı ve ülke dışında bulunan gençlikten oluşmaktadır.

Bizler bu oluşumda yer alan dava arkadaşları olarak özgüvene dayalı eleştirel, ilkeli ve düzeyli bir dayanışma kültürünü paylaşan, ortak değerler temelinde bireysel, toplumsal, demokratik ve politik hak ve özgürlükleri hayati düzeyde korumaya kararlı, evrensel etik ve hukuk çerçevesinde günün şartlarına göre mücadelenin meşru araç ve yöntemlerini benimseyen gençler olarak genelde “Kürtler bir millettir, vatanlarının adı Kürdistan’dır, ve kendi kendilerini yönetme hakları vardır” ilkesi doğrultusunda birleştik. Özelde ise ağırlıklı milliyetçi gençler olmak üzere içerisinde dindar ve sosyalist gençleri de barındırmaktır.

Bugüne kadar ne gibi etkinliklerde bulundunuz; sesinizi yeterince duyurabiliyor musunuz?

Bu sorunun cevabını vermeden içinde bulunduğumuz durumu iyi analiz etmemiz gerek. Kürt milleti ciddi bir dezenformasyon altında. Bu dezenformasyon en çok Kürt davasının temel ilkelerine saldırıyla gerçekleşiyor. Bu temel ilkeler kısaca;

-Kürt dili

-Kürt tarihi

-Kürt toprakları

-Kürt kültürüdür.

Eylemlerimizde bu dört ilkeye karşı yapılan dezenformasyonlara karşı düzeltici hamleler olarak yorumlayabiliriz. Temel amaç eylemlerde düzenleyici algı oluşturmayı hedefliyoruz. Birkaç eylemimizden bahsederek sonuçlarının nasıl düzenleyici algı oluşturduğunu yorumlayabilirsiniz.

Diyarbakır’da Güney Kürdistan’ın bağımsızlık hamlesini destekleme amacı ile basın açıklaması yaptık. DAİŞ Şengal’e saldırdığında Başkan Barzani’ye mektup yazarak ilk etap olarak 28 kişilik bir grup olarak izin verildiği takdirde DAİŞ’e karşı gerek cephede gerekse cephe arkasında hizmete hazır olduğumuzu beyan ettik. “Şengal sahipsiz değil” sloganı ile basın açıklaması, kurtarılışında kutlama ve Diyarbakır Diclekent mevkiinde işlek bir üst geçite peşmergelerin eski bir resminin bulunduğu bir pankart astık ki altında Kürtçe ve Türkçe “Adım adım geliyorlar, bugün Şengal yarın Diyarbakır. Büyük Kürdistana doğru” yazıyordu.

Değerli hocamız sayın İsmail Beşikçi’nin katıldığı bir panel düzenledik.

Bilindiği üzere İran istihbarat üyelerinin tecavüz girişiminde 26 yaşındaki Ferinaz Xosrawani kendisini çalıştığı Tara Otel’den atmıştı ve Rojhilat’taki halk ayaklanmıştı, ayaklanmaya destek amaçlı basın açıklaması yaptık. 17 aralık Ala Rengîn gününde basın açıklaması yaptık ve Mardin, Van kalelerine bayrak astık. Mardin’de bayrak asan arkadaşımız o gün gözaltına alındı

Paneller düzenledik bunun çalışması için Dicle üniversitesine girdik CNK olarak ve son 20-30 yıldır klişe bir iki yapı dışında kimsenin girmediği bir yer olduğunu gördük. Yine bağımsızlığa destek amaçlı Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde stand açtık, Başkan Mesut Barzani’nin 19 mayıs 2015’te Güney Kürdistan’daki partilere “Eğer arkamda durursanız bağımsızlığı hemen ilan ederim” açıklamasının ardından Güney Kürdistan’daki partilere mesaj vermek adına Diyarbakır surlarına Başkan Barzani’nin resmi ve altına Kürtçe “Bizler arkandayız ve Kürdistan’ın fedaileriyiz. Yaşasın Bağımsız Birleşik Kürdistan” yazılı posteri astık. Diyarbakır’ın doğu tarafındaki giriş levhasında Kürdistan bayrağı ile Kürtçe “Kürdistan’ın Başkentine Hoşgeldiniz” yazılı çıkartma yapıştırdık

8 mart 2015’te gene Diyarbakır’da temsili bir referandum yapma girişimimiz vardı, polisler tarafından kurduğumuz stand basıldı ve ben gözaltına alındım. Dr Qasımlo’nun katlediliş yıldönümünde İstanbul’da bulunan İran konsolosluğunun karşısına Dr Qasımlo’nun bulunduğu afiş astık üzerinde de Kürtçe olarak “Öyle umuyorlardı ki, eğer binlercesini katlederlerse, binlercesini kaybederlerse, Kürtler yok olur. Ama şunu unuttular: Kürtler ölümden büyüktür! Dar ağaçlarından uzundur, kamçı ve şiddetten kalıcıdır” yazıyordu.

Siirt delikli taşa Âla Rengin’i çizdik, Eruh Çırav dağına büyük bir Şêx Said posterini astık ve son olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Âla Rengin’in bulunduğu “Zaman artık bağımsızlığın zamanıdır. Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Kürdistan” yazılı pankart astık. O esnada da arkadaşlarımız gözaltına alındı.

Sesimizi yeterince duyurabiliyor muyuz sorusunu size bırakıyorum.

Kürdistan’da HDP’nin etkinliğini biliyoruz. Bunun yanında AKP de bölgede var. Ve bir de islamcı yapılar. Siz tüm bu güçlerin etkin olduğu bir sahada siyaset yapmak niyetindesiniz. İşiniz zor görünüyor, ne dersiniz?

Biz milliyetçi bir çizgideyiz. Bahsi geçen bütün farklı grupları içinde barındıracak bir felsefemiz var. Dindarı, sosyalisti ve diğer tüm Kürt kimliğini kabul eden kişilikleri felsefemiz kabul görür.

Kürdistan siyasi arenasında yer edinmek yıllarca çaba ve emek gerektiren bir saha ve biz bunun bilinci ile bu yola çıktık. Kürdistanilik, devrimcilik, yurtseverlik ve bağımsızlık gibi tanımların Bakur’da kullanılmaya dahi çekinildiği bir dönemdeyiz ve bu mücadelenin bedelsiz ve risksiz olmayacağının da bilincindeyiz.

HDP’nin entegrasyoncu siyaseti de Kürtlerin ulus ve ülke gerçekliğinin önünde duran bir duvardır.

Bugüne dek yukarda adını zikrettiğim partilerin, özellikle de PKK’ye yakın çevrelerin size yönelik, çalışmalarınıza yönelik bir tepkisi oldu mu?

Mesela Mehmetçik tv diye bir yayın organı var, sahibi eski Ergenekon tutuklularından uydurma ve uçuk bir haberle bizleri hedef göstermeye çalıştı. Onun dışında üniversitelerde örgütsel olmasa da bireysel olarak çalışmalarımıza engel olmak isteyen PKK’ye yakın şahıslar oldu. Bize karşı saldıralar genellikle fiziksel değil fikirsel oldu. Kürdistani fikri çürütmeye yönelik tüm saldırıları bize yapılmış kabul ediyoruz.

Daha çok nerelerde etkinsiniz, mahallelerde mi, okullarda mı?

En fazla üniversitelerde etkin olmakla birlikte tüm alanlarda örgütlenme çalışmalarımız durmaksızın devam etmektedir.

KDP ile, yani Mesut Barzani ile bir ilişkiniz direkt veya dolaylı olarak var mı?

KDP ile veya Sayın Mesut Barzani ile direkt veya dolaylı bir ilişkimiz yok.Kürdistan’da devletleşmeyi savunan, yukarda bahsettiğimiz dört Kürdistani ilkeyi sahiplenen ve bu doğrultuda mücadele eden, bedel veren her kesimi destekliyoruz.

 

Vengma.com adına size teşekkür ederim sayın Jiyan Timurtaş. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Ben teşekkür ederim. Sağ olun, duyarlılık gösterip bize yer verdiğiniz için.

 

Röportaj: Ulaş Boz

ulasboz@hotmail.com

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

two × four =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla